Verander je gewoontes met hypnose

Wat is hypnose

Bewustzijn is alles wat we bewust doen.  Het onderbewustzijn is wat in de loop der jaren is vergaard zoals gewoontes, leerprocessen, geheugen etc. Daartussen zit een barrière, een controller die kijkt of vragen uit het bewustzijn ‘passen’ bij ons onbewuste, in het verleden aangeleerd gedrag. Zo ja, dan is er niets aan de hand en wordt het bewust gewenste gedrag uitgevoerd. Maar deze barrière kan ons ook tegenwerken. Als we bijvoorbeeld willen stoppen met roken, dan is het eerder aangeleerde 'rookgedrag' zo sterk in ons onderbewuste vastgelegd (geprogrammeerd) dat de signalen van onze wilskracht vrijwel niet of slechts gedeeltelijk door onze barrière heen kunnen dringen, waardoor het erg moeilijk is om rookgedrag blijvend af te leren.

Met hypnose wordt het onderbewustzijn direct aangesproken en wordt de rol van de barrière gedeeltelijk omzeild. Het zet het bewustzijn aan het werk, verklein de barriere en geef dan het onderbewustzijn nieuwe suggesties. Een voorbeeld kan zijn bij afvallen het bereiken van een streefgewicht. Dit wordt door het onderbewustzijn dan weer geregistreerd en doorgegeven aan het bewustzijn als het daarom vraagt. Deze registreert de nieuwe informatie en gaat met de nieuwe gegevens aan het werk omdat deze gegevens als ‘waar’ worden ervaren. Dus in deze situatie registreert het bewustzijn een nieuw streefgewicht en ziet dat dit nu niet klopt en gaat er aan werken om de nieuwe informatie te verwezenlijken. Dus u gaat afvallen tot dat u uw streefgewicht bereikt heeft. En u blijft daar ook op staan want het streefgewicht is wat in het onderbewustzijn is opgeslagen als uw ‘juiste’ gewicht. Tevens geeft de hypnotiseur het onderbewustzijn ook de suggestie mee dat dit zowel veilig en efficiënt als snel moet gebeuren. Dus het lichaam regelt het zelf. Bij de een gaat het sneller als bij de ander maar uiteindelijk bereikt u allemaal uw streefgewicht.


Voor meer informatie kunt u ook naar deze video gaan

https://youtu.be/q6XY44GCrn4


Het is zo simpel

Bijvoorbeeld stoppen met roken. Dit geeft een besparing van ruim € 2000, - per jaar: het is gezonder voor jezelf en je omgeving, er is geen stankoverlast in kamer en/of kleding, de conditie verbetert, en u krijgt meer energie. Wie wil dat niet?

Nog een voorbeeld, afvallen. Via de reguliere kanalen kost dit veel geld en veel moeite. En het gaat vaak gepaard met hoge psychische spanningen. Soms is een medische ingreep noodzakelijk, zoals een maagband,deze zijn niet vrij van risico’s. Hypnose is zonder risico’s en geeft hetzelfde resultaat. Maar wel veilig, effectief, snel en zonder moeite.

 

Hypnose is breed inzetbaar

Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven. Denk aan fobieën, examenvrees, drugs, zelfvertrouwen, stotteren verslaving, sport, vliegangst of stress.Klik hier voor meer informatie.

 

Hypnose fabels

  • Een belangrijk feit is: als u niet gehypnotiseerd wilt worden dan gebeurd dit ook niet en zal er geen verandering kunnen plaatsvinden. Hypnose moet u zelf willen.
  • Ook als u onder hypnose bent zult u nooit suggesties aannemen die tegen uw wil ingaan. U komt dan direct terug uit de hypnose.
  • Er is nooit iemand in een hypnose gebleven. U komt er altijd uit op, eigen initiatief “zelf” of op verzoek van de hypnotiseur.


Meer informatie

Wanneer uinteresse heeft kunt u hier terecht voor meer informatie.