Informatie voor verwijzers

Ik wil in mijn praktijk laagdrempelige psychosociale hulpverlening bieden. Ik zie dit als een eerste hulp bij psychische problemen zodat de cliënt zo snel mogelijk weer kan functioneren. Ik zie het als een overbrugging tussen eerste lijn en professionele hulp (ggz).

Ik ben op bekend met de DSM-V en zal bij ernstige AS I en AS II problematiek direct doorverwijzen naar professionele hulp.