Wat is psychosociale Therapie (Coaching)

Psychosociale therapie is niets meer of minder dan het aanpakken van mogelijke problemen die jij ervaart ten opzichte van je leef-omgeving. Dit kan betrekking hebben op je relatie, gezin of werksituatie. En waarbij je niet het overzicht hebt om deze problemen aan te pakken.

Wat doe ik: Door te luisteren, analyseren gaan wij gezamenlijk zoeken naar de oorzaak van het probleem en geven we je de handvatten om daarmee om te gaan.  Dit doen we in nauw overleg. Dit resulteert in een behandelplan waarin duidelijk word aangegeven wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, en wat we uiteindelijk willen bereiken.

Bij het aanpakken maak ik zoveel mogelijk gebruik van de eigen capaciteiten, vindingrijkheid en creativiteit van de cliënt. Dit door hem / haar te confronteren met de problematiek en vervolgens gezamenlijk een plan van aanpak te maken. Daarbij concentreren we ons vooral op de vraagstelling, op 'hoe, wat, waar, en waarom' en wat voor een gevoel je daarbij hebt gehad.