Wat kan ik voor u betekenen

Bij langdurige psychisch-sociale klachten kunnen na verloop van tijd ook lichamelijke klachten ontstaan. Bijvoorbeeld een hormonale disbalans kan tot diversen lichamelijke klachten leiden. Binnen de praktijk hebben we ook, na een uitgebreide test, de mogelijkheid om dit aan te pakken. Zo dat we zo snel mogelijk het beoogde resultaat bereiken.

Psychisch klachten kunnen worden veroorzaakt door:

 • Privésfeer
 • Familieproblemen
 • Stress
 • Misbruik en/of geweld ervaringen
 • Rouw
 • Echtscheiding of andere relatieproblemen
 • Omgaan met ziekte
 • Eenzaamheid
 • Communicatieproblemen
 • Emotionele problemen
 • Laag zelfbeeld c.q. weinig zelfvertrouwen
 • Zorgen over kinderen
 • Bindingsangst
 • Trauma’s

Herkent u een van deze problemen waaronder uw levenskwaliteit lijdt, bel ons dan. Wij zorgen dat uw kwaliteit van leven weer verhoogd wordt naar een plezieriger niveau.

Niet privé gerelateerde klachten zoals psychosociale werkbelasting (psa):

 • Burn out
 • Communicatie problemen
 • Team conflicten
 • Ontslag
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Te hoge werkdruk
 • Asociaal gedrag
 • Bedreiging
 • Deprressie

Hieruit kunnen ernstige psychische klachten ontstaan. Deze kunnen een ernstige belemmering vormen voor het arbeidsproces met grote gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever.

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om onder andere psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen ofwel haar werknemers tegen psa te beschermen. Is de hulpvraag werk gerelateerd, dan zijn de werkgevers vaak bereid de kosten van begeleiding voor de werknemer te vergoeden. Dit ter voorkoming van ernstig ziekteverzuim. Ook zijn er in het kader van de wet poortwachter gelden beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.